฿300 – ฿400 / ชิ้น

Air Humidifier AH-003

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Backpack BP-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Computer Mouse CM-001

฿500 – ฿600 / ชิ้น

Bluetooth Earphone EB-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Speaker BS-001

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Flashlight Power Bank TG-005

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Laptop Stand LS-001

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Neck Fan NF-003

฿500 – ฿600 / ชิ้น

Neck Massager NM-001

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Outdoor Lamp OL-001

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Phone Stand PS-004

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Power Bank PB-002

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Retracable Cable RC-003

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Stainless Steel Tumbler TB-001

฿500 – ฿600 / ชิ้น

USB-C Hub UC-003

฿600 – ฿700 / ชิ้น

Wireless Charger WC-001