฿100 – ฿200 / ชิ้น

Flashlight Power Bank TG-005

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Mini Flashlight TG-006

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Phone Stand PS-002

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Phone Stand PS-003

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Retracable Cable RC-001

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Retracable Cable RC-002

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Stainless Steel Tumbler TB-001

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Stainless Steel Tumbler TB-005