฿300 – ฿400 / ชิ้น

Air Humidifier AH-002

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Air Humidifier AH-003

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Backpack BP-004

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Computer Mouse CM-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Speaker BS-001

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Bluetooth Speaker BS-002

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Speaker BS-003

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Laptop Stand LS-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Mini Neck Air Humidifier TG-002

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Mini Neck Air Humidifier TG-003

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Outdoor Lamp OL-004

฿200 – ฿300 / ชิ้น

Phone Stand PS-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Power Bank PB-002

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Power Bank PB-004

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Retracable Cable RC-004

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Stainless Steel Tumbler TB-004

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Tactical Pen TG-007

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Travel Adapter TA-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Travel Adapter TA-002