฿400 – ฿500 / ชิ้น

Air Humidifier AH-004

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Backpack BP-002

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Computer Mouse CM-001

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Bluetooth Earphone EB-004

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Bluetooth Speaker BS-001

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Bluetooth Speaker BS-004

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Moving Alarm Clock TG-006

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Neck Fan NF-003

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Neck Fan NF-004

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Neck Massager NM-002

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Outdoor Lamp OL-003

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Power Bank PB-003

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Travel Adapter TA-004

฿400 – ฿500 / ชิ้น

USB-C Hub UC-001