฿100 – ฿200 / ชิ้น

Flashlight Power Bank TG-005

฿100 – ฿200 / ชิ้น

Mini Flashlight TG-006

฿500 – ฿600 / ชิ้น

Mini Neck Air Humidifier TG-001

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Mini Neck Air Humidifier TG-002

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Mini Neck Air Humidifier TG-003

฿500 – ฿600 / ชิ้น

Mini Neck Air Humidifier TG-004

฿400 – ฿500 / ชิ้น

Moving Alarm Clock TG-006

฿300 – ฿400 / ชิ้น

Tactical Pen TG-007